Lekarske usluge u domu

• Briga o pokretnim i nepokrtetnim osobama

• Oporavak nakon bolničkog lečenja

• Usluge fizijatra, fiziotarapeuta i masera

• Stalni nadzor dežurne medicinske sestre