Društveni život

Domovi za stare organizuju niz kulturno zabavnih aktivnosti, radne i rekreativne aktivnosti u cilju stalnog unapređenja i poboljšanja kvaliteta života korisnika pri tom vodeći  računa o željama i mogućnostima starih osoba.

Posebnu pažnju poklanjamo kulturnoj, zabavnoj i društvenoj dimenziji života,  jer cilj je da se obogati život korisnika tokom boravka u domu za stare.  Zadovoljstvo korisnika u fizičkom  i društvenom pogledu je na prvom mestu, trudimo se da stvorimo prijatnu atmoseferu  kako bi omogućili  kvalitetan život i prijatan boravak.

Društvene aktivnosti u domu za stare :

  • Igranje društvenih igara
  • Organizovani izleti
  • Šetnje u prostranom  dvorištu
  • Obeležavanje društvenih događaja i proslava
  • Proslave rođendana korisnika i obeležavanje drugih važnih datuma